Kiểm tra hóa đơn

XÁC NHẬN 

Chúc mừng!

Bạn được giảm !::coupon::! trong hóa đơn mua hàng.


Xác nhận lại hóa đơn để được giảm giá

* Nhấn xác nhận để được giảm giá

 Bạn được giảm !::coupon::!
Chụp lại màng hình này hoặc đưa đưa trực tiếp cho nhân viên thanh toán gần đó

Mã hóa đơn: !::mahoadon::!
 - được quay 01 lần

giảm 10%
giảm 200k
giảm 100k
giảm 15%
giảm 10%
giảm 200k
giảm 100k
giảm 100k
giảm 100k
giảm 15%
giảm 10%
giảm 200k
giảm 100k
giảm 15%
giảm 100k